Rapper Software

Rapper Portfolio Management Software

Rapper Software DashboardRapper Portfolio Management Software is een totaaloplossing voor vermogensbeheerders, Family Offices, Regievoerders en Private Banks.

Rapper Software verwerkt dagelijks de transactie- en positiebestanden van de verschillende depotbanken waardoor geconsolideerde rapportages geleverd kunnen worden. Tevens kunnen alternatieve beleggingen zoals Classic Cars, vastgoed of wijn opvoerd worden.

Rapper heeft verschillende CRM-functionaliteiten, zoals een online cliëntendossier, notities, alerts en bezoekverslagen. Portefeuille’s kunnen aan een model gekoppeld worden en op ieder gewenst moment gebalanceerd worden.

Dagelijkse monitoring vindt plaats op asset allocatie, debetstanden, het AFM Risico en de standaarddeviatie van de portefeuille (Risico).

Play VideoBekijk Video

Demo Aanvragen Contact ons

Service & Client Dashboard

Het Rapper Service Dashboard is ontworpen om cliëntenportefeuilles op een zeer innovatieve en efficiënte wijze te beheren. Dagelijks worden de transacties van verschillende depotbanken volledig automatisch in Rapper geïmporteerd en vindt er reconciliatie plaats.

  • Per portefeuille worden de performance en het (historisch) risico dagelijks berekend.
  • Constante monitoring door middel van de “Watchdog” zorgt ervoor dat de limiten van de portefeuilles niet onopgemerkt buiten de bandbreedtes kunnen treden.
  • Het Dashboard geeft inzicht in de totale ontwikkeling van het vermogen per portefeuille, beheerder, type cliënt en of depotbank.

Client Dashboard

Het Rapper cliënten dashboard toont de portefeuilles, bankrekeningen, profielinformatie, rapportages en documenten op een zeer overzichtelijke wijze.
Het toont direct het totale belegd vermogen, de performance YTD en het totale risico van de portefeuille.

Iedere gebruiker kan eenvoudig documenten toevoegen, zoals contracten, fact sheets, rapportages of andere documenten.
Ook is het mogelijk om notities en gespreksverslagen toe te voegen per cliënt.

MyRapper

De vraag naar transparantie en beschikbaarheid van informatie wordt steeds belangrijker.

Rapper heeft daarom een webapplicatie ontwikkeld die ervoor zorgt dat de cliënt toegang heeft tot dezelfde informatie als de vermogensbeheer.

De cliënt heeft te allen tijde inzicht in het vermogen via de MyRapper applicatie. Deze applicatie is toegankelijk via internet en werkt op meerdere toestellen.

Portefeuille(s), ontwikkeling van het vermogen, performance, asset allocatie en documenten zijn op een zeer overzichtelijke wijze op elk gewenst moment toegankelijk.

Play VideoBekijk Video

Een kleine greep uit enkele features

Bankverbindingen

Rapper heeft meerdere bank verbindingen waarbij transacties en positie bestanden dagelijks verwerkt worden.

Modelportefeuilles

Rapper kan modelportefeuilles op 2 manieren registreren: Portefeuilles met onderliggende transacties of modellen gebasseerd op procentuele wegingen.

Herbalanceren

Herbalanceren van de cliëntenportefeuilles versus de modellen is een standaard functionaliteit. De modellen zijn op basis van het risicoprofiel aan de portefeuille gekoppeld. Rapper zet vervolgens de orders klaar die dan naar de diverse banken verstuurd kunnen worden.

Data Provider

Rapper is volledig geїntegreerd met Six Financial Information. De koersen per vorige dag, valutakoersen en indices worden dagelijks ingelezen evenals de details van de instrumenten (Asset Class, Landen & Regio, Industry Groups & Sectors).

Watchdog

De Watchdog controleert de portefeuilles constant op debetstanden, asset allocatie, risicoprofiel, ontbrekende koersen en toont verschillen met de depotbank.

Documenten beheer

Rapper heeft een geїntegreerd documenten systeem waarbij het mogelijk is om kenmerken aan de documenten toe te voegen. De documenten kunnen op eenvoudige wijze met de cliënt middels MyRapper gedeeld worden.

Meerdere depotbanken en geconsolideerd overzicht

Clienten kunnen meerdere depot banken registreren binnen Rapper. De verschillende rekeningen kunnen in elke afzonderlijke wijze geconsolideerd weergegeven worden.

CRM

Rapper kan zowel cliënten informatie alsmede portefeuille gegevens verwerken.

Demo Aanvragen Contact ons